Borden met een randje

Wegbeheerders kunnen binnenkort ‘verkeersborden met een randje’ aanschaffen. Opzet is dat verkeersborden daardoor beter herkenbaar worden voor kleurenblinden. De borden worden niet verplicht, het vervangen van de borden kan in het reguliere onderhoud worden meegenomen.

Dat staat in het ontwerpbesluit dat tot doel heeft het RVV en BABW hierop aan te passen. Voor sommige kleurenblinden zijn bepaalde in het RVV 1990 voorgeschreven borden onvoldoende begrijpelijk, doordat de kleuren niet te onderscheiden zijn. De verkeersborden waarop rode elementen in een blauw vlak worden weergegeven, lijken voor sommige kleurenblinden bijvoorbeeld te bestaan uit één vlak van dezelfde kleur. Dit geldt onder meer voor de borden E1 (“parkeerverbod”) en E2 (“verbod stil te staan”) en F6 (“Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan”).

Vrouwen rijden veiliger dan mannen, maar kunnen niet parkeren

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid heeft nagegaan in hoeverre vrouwen anders rijden dan mannen. Ofwel, is er iets waar van de vooroordelen die rond dit thema de ronde doen? Conclusie van www.verkeersnet.nl: vrouwen rijden veiliger dan mannen.

Vooroordeel 1: vrouwen zijn meer betrokken in ongevallen ten opzichte van mannen
Fout. Bijna twee derde (65,3 %) van de personen die betrokken geraken in een letselongeval, zijn mannen. Toch merkt het BIVV op dat vrouwen meer dan 35 % van het totaal aantal bestuurders, betrokken in een letselongeval, vertegenwoordigen. Daarentegen is slechts 19 % van het aantal dodelijk verongelukte bestuurders, een vrouw. Anders gezegd, vrouwelijke automobilisten zijn minder betrokken in ongevallen met een hogere ongevalsernst, ten opzichte van mannelijke automobilisten. Dit verschil is nog opvallender bij jonge bestuurders: tussen 18 en 24 jaar zijn mannen bijna vier keer meer betrokken in een dodelijk verkeersongeval ten opzichte van vrouwen; tussen 25 en 64 jaar is dat drie keer meer. Indien enkel de ongevallen met materiële schade worden geanalyseerd, stellen we vast dat het ongevalsrisico minder hoog is bij mannen dan vrouwen.

Vooroordeel 2: vrouwen nemen minder risico’s achter het stuur dan mannen
Juist. In onze maatschappij nemen jongens meer risico’s in het verkeer dan meisjes. Jonge mannelijke automobilisten hechten meer belang aan een “sportieve rijstijl” ten opzichte van vrouwen. Volgens meerdere studies zouden jonge mannelijke automobilisten meer verkeersovertredingen plegen en meer risico’s nemen dan jonge vrouwelijke automobilisten. Uiteraard kunnen Nederlandse vrouwen zich nog schuilen achter het feit dat dit een Engels onderzoek is. Succes dames!

Vooroordeel 3: vrouwen rijden minder snel dan mannen
Juist. Het snelheidsgedrag verschilt in functie van het geslacht. In Groot-Brittannië heeft het “Transport Research Laboratory” gegevens verzameld op basis van meerdere studies inzake snelheid. Uit deze data heeft men een profielomschrijving opgemaakt van ‘de gehaaste chauffeur’, het zou gaan om een jonge mannelijke automobilist die alleen in zijn wagen zit. Zo blijkt ook uit de attitudemeting van het BIVV (2009) dat het aandeel mannelijke bestuurders (64 %) die bekennen wel eens 70 km/uur te rijden in de bebouwde kom hoger ligt dan het aandeel vrouwelijke bestuurders (48 %).

Vooroordeel 4: vrouwen rijden minder vaak onder invloed van alcohol dan mannen
Juist. De tendens van mannen die meer risico’s nemen, geldt eveneens voor het rijden onder invloed van alcohol. Gedragsmetingen (2009) toont aan dat het aandeel mannen die onder invloed van alcohol rijden 2,6 keer hoger ligt dan het overeenkomstig aandeel bij vrouwelijke bestuurders. De resultaten van een enquête, uitgevoerd na de meeste recente Bob-zomercampagne, zijn dus niet verwonderlijk alsdus het BIVV: 67 % van de personen die zich opgaven als Bob, waren van het vrouwelijke geslacht.

Vooroordeel 5: vrouwen rijden minder vaak dan mannen
Juist. Volgens de nationale gedragsmeting betreffende alcohol (gebaseerd op een representatief staal van Belgische bestuurders gedurende alle tijdstippen van de week), zouden vrouwen 35,7 % van het totaal aantal Belgische bestuurders uitmaken. Inzake jonge bestuurders (18-24 jaar), zijn er 59 % mannelijke bestuurders tegenover 41 % vrouwelijke bestuurders. Tijdens weekendnachten zijn jonge bestuurders (18-24 jaar) nog sterker vertegenwoordigd. Jonge vrouwelijke bestuurders zijn hier in de minderheid (27 %) ten opzichte van jonge mannelijke bestuurders (73 %).

Tegelijkertijd zijn ze er in Engeland van overtuigd dat vrouwen niet kunnen fileparkeren. Nu beweren mannen dat al jaren. En minstens net zo lang ontkennen de vrouwen dat. Het Engelse Bureau voor Maatstaven voor het Besturen van Vervoersmiddelen heeft vastgesteld dat vrouwen vaker zakken voor hun rijexamen dan mannen en dat vooral omdat ze niet goed kunnen inparkeren.

Van de ruim 1,6 miljoen ‘serieuze’ overtreders tijdens rijexamens gedurende 2010-11 was 57 procent vrouw. Maar let op mannen: Dat betekent dus ook dat 43 procent van de falende kandidaten man was!

Directeur De VerkeersAcademie pleit voor VOG voor rij-instructeurs

Al enige tijd pleit Gijs Kantelberg, directeur van De VerkeersAcademie, voor een VOG voor aankomende en reeds gediplomeerde rij-instructeurs en rijschoolhouders.

In zijn hoedanigheid van voorzitter van belangenorganisatie voor rijinstructeursopleidingen hield hij zijn pleidooi in de Centrale Examen Commissie (CEC) van december 2011. VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag en wordt afgegeven namens de minister van Justitie. Ook taxichauffeurs komen pas in aanmerking voor een chauffeurspas wanneer ze een VOG krijgen.

Rijinstructeurs en rijschoolhouders krijgen sinds 2todrive te maken met minderjarige leerlingen. Daarnaast krijgen ze te maken met contant geld. Op deze twee items moeten aankomende, maar ook reeds gediplomeerde rij-instructeurs getoets worden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer informatie over De VerkeersAcademie vindt u op http://www.deverkeersacademie.nl

PvdA: “Exameneis rij-instructeurs in opleiding moet omhoog.”

Rij-instructeurs in opleiding slagen veel te gemakkelijk voor hun examen. De eisen aan deze instructeurs moeten daarom worden verscherpt. Daarvoor pleit PvdA-Tweede Kamerlid Sharon Dijksma.

Potentiële instructeurs mogen onbeperkt herkansen en hoeven slechts 42 van de 60 vragen van hun theorie-examens goed te hebben. Een onwenselijk situatie, vindt Dijksma. Volgens haar zit er inmiddels heel wat kaf tussen het koren en „leiden de goeden onder de slechten.” Ze vraagt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) volgende week om opheldering.

Waar Dijksma haar wijsheid heeft opgedaan, is ons geheel onduidelijk. Wel is het duidelijk dat de vereniging van de professionele opleidingsinstituten VVB (zie ook: www.verkeersveiligheidsbelangen.nl) eerder dit jaar gepleit heeft voor verhoging van de cesuur. Andere branchepartijen waren hier geen voorstander van. Hun argument was dat de slagingspercentages zouden dalen. Het feit dat deze bij de professionele opleidingsinstituten zo hoog zijn, geeft aan dat de examens te makkelijk zijn.

Stelling: instroom van betere rij-instructeurs is belangrijker dan hoge slagingspercentages. Wat vind jij?

Voorstel voor alcoholverkoop bij benzinepomp

Bij zeker vijf Nederlandse benzinepompen kan vanaf volgende maand weer bier en wijn worden gekocht. De pomphouders gaan het verbod op drankverkoop bij tankstations – dat elf jaar geleden werd ingevoerd – negeren. Hiermee willen ze een proefproces uitlokken.

De belangenvereniging voor pompstationhouders Beta, zegt dat het om vijf stations gaat in onder meer Rotterdam en Amsterdam en dat het bier en de wijn vanaf half november in de schappen komt te staan.

De organisatie zegt geen andere mogelijkheid te zien dan het uitlokken van een proefproces. Kamerleden vinden het onderwerp bijvoorbeeld niet belangrijk genoeg, zeggen de pompstationhouders.

Ongevallen

De eigenaren van tankstations vinden dat de overheid met twee maten meet, omdat er wel alcohol verkocht mag worden bij wegrestaurants. Ook is volgens hen niet gebleken dat het doel van het verbod, gebruik van alcohol in het verkeer tegengaan, niet is gehaald.

Dit is natuurlijk lastig te controleren, maar er zijn wel bijvoorbeeld cijfers van verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is. Het totaal aantal ongelukken waarbij iemand dood gaat of in het ziekenhuis belandt is de afgelopen twintig jaar fors is gedaald, in 1990 waren dat er 15.034 en vorig jaar nog 4656.

Als je kijkt naar het percentage van die ongevallen waarbij alcohol in het spel was, dan is dat vrijwel niet veranderd. Bijna ieder jaar ligt dat rond de 10 procent, met soms een kleine uitschieter naar boven of beneden. Uit deze cijfers kun je echter niet concluderen dat de verkoop van alcohol bij pompstations geen invloed heeft op de verkeersveiligheid, omdat er veel meer factoren meespelen.

België

Over de grens kun je wel gewoon alcohol kopen bij tankstations. Als je bijvoorbeeld België ingaat kun je bij de tankstations daar zelfs sterke drank kopen.

Reageer op de volgende stelling: bierverkoop bij benzinepomp is geen probleem en motiveer je reactie.

Bron: nosop3.nl

Kentekenbewijs wordt kentekencard

Na het rijbewijs op creditcardformaat krijgt Nederland ook een kentekencard. De kentekencard met chip gaat het huidige tweedelige papieren kentekenbewijs vervangen. De nieuwe kaart wordt in de loop van 2013 ingevoerd.

Op de kentekencard staan de gegevens van zowel het voertuig als van de kentekenhouder. Nu staan die op de afzonderlijke papieren kentekendelen. In plaats van het huidige overschrijvingsbewijs krijgt de eigenaar van het voertuig bij de tenaamstelling een tenaamstellingscode. Deze code is nodig als het voertuig van eigenaar wisselt, geschorst, gesloopt of geëxporteerd wordt. De kentekencard is gemakkelijk in gebruik, gaat langer mee en is lastiger na te maken. Daarmee helpt de kentekencard voertuigdiefstal terug te dringen, aldus minister Schultz van Haegen.

Bron: verkeersnet

Invoeringsdatum 2todrive is 1 november

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) geeft op 1 november het startschot voor 2toDrive. Vanaf deze datum kunnen jongeren vanaf hun 17e  verjaardag praktijkexamen voor hun rijbewijs afleggen. Als ze slagen kunnen ze tot hun 18de onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen. Bij de officiële aftrap van het experiment door de minister volgen 10 jongeren hun eerste 2toDrive-rijles.

Het experiment 2toDrive wordt gestart om de verkeersveiligheid te vergroten. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat jaarlijks 16 doden kunnen worden voorkomen als jongeren in het eerste jaar in de auto worden begeleid door een ervaren bestuurder.

Minister Schultz van Haegen: “Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken. Met 2toDrive is het rijbewijs halen niet de eindstreep, maar juist het begin van een leertraject. Door een jaar lang begeleid te rijden, zitten jongeren op hun achttiende ervarener achter het stuur”.

Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen. Vanaf 16,5 jaar kunnen ze starten met praktijklessen. Als ze 17 worden kunnen ze vervolgens het praktijkexamen bij het CBR aanvragen.

Jongeren die slagen voor hun examen vragen bij de eigen gemeente het rijbewijs aan. De gemeente geeft het rijbewijs af als de jongere via www.2todrive.nl een begeleiderspas heeft gekregen. Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze personen moet bij het rijden in de auto zitten. Bij het rijden met een coach moeten jongeren zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.

De regeling voor 2toDrive gaat op 1 november 2011 in. Dit betekent dat jongeren die op of na die dag 17 jaar worden (dus geboren op of na 1 november 1994), kunnen meedoen met het experiment. Jongeren die op 1 november al 17 zijn, kunnen wel alvast beginnen met  rijlessen, maar pas praktijkexamen doen als ze 18 zijn.

Ervaringen in het buitenland laten zien dat 2toDrive werkt. Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden.

2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. In 2015 zal de SWOV een tussentijdse evaluatie doen. Als deze positief uitpakt, kan 2toDrive definitief worden ingevoerd.

Voor meer informatie over het experiment en aanvraag begeleiderspas zie www.2todrive.nl

bron: rijksoverheid.nl

Nederlandse taxichauffeurs scoren slecht in Europa

De ANWB heeft, samen met haar Europese zusterclubs, de kwaliteit van taxiritten getest bij een steekproef in 22 Europese steden. Mysterie-shoppers legden in elk van de steden tien ritten af: vijf overdag en vijf ’s avonds. Tijdens de ritten, die in afstand varieerden, werden het serviceniveau van de chauffeurs, de kwaliteit van het voertuig en het toepassen van de juiste route beoordeeld.

Eén op de vier taxiritten (51 in totaal) haalde op basis van deze criteria een onvoldoende. De ANWB heeft de resultaten gedeeld met TCA in Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, en geadviseerd waar mogelijk maatregelen te nemen.

Veel taxi’s rijden bewust om
Van de taxichauffeurs, die onder andere beoordeeld werden op representativiteit, behulpzaamheid, kennis van de stad en beheersing van de Engelse taal, haalde driekwart een onvoldoende. Bijna de helft van hen bleek niet of nauwelijks in het Engels te kunnen communiceren. Ook werd er omgereden en naar verkeerde bestemmingen koersgezet, werden verkeers- en snelheidsovertredingen begaan en werden passagiers te vroeg afgezet. Bij de gereden route werd bekeken of dit de goedkoopste route was. In ruim een derde van de gevallen werd een te lange route genomen. De kwaliteit van het voertuig bleek in de meeste gevallen te voldoen.

Amsterdam scoort slecht
De stad die het beste uit de steekproef komt is Barcelona, slechtste is Ljubljana in Slovenië. Rotterdam scoorde een tiende plaats, terwijl Amsterdam als een van de hekkensluiters eindigde op een 19e plaats. In onze hoofdstad was communicatie in het Engels in de helft van de gevallen niet mogelijk en kon de klant in negen van de tien testritten geen vrije keus maken uit de taxi’s bij de standplaats.

Verbetering kan snel en effectief
Ondernemers en gemeenten die de dienstverlening willen verbeteren ter promotie van de onderneming en de stad zijn bij De VerkeersAcademie aan het juiste adres, volgens Gijs Kantelberg. “Met name de dienstverlening en gastheerschap wordt als onvoldoende bestempeld. Door middel van doelgerichte training zoals klantbenadering en Sociale Vaardigheden wordt de dienstverlening effectief verbeterd. Korte opleidingen, scherpe tarieven en vaak subsidie uit Europa.

De VerkeersAcademie is het grootste opleidingsinstituut voor taxichauffeurs in Nederland en verzorgt haar opleidingen in Nieuwegein, Best, Zwolle en Amsterdam. Ook In Company cursussen zijn mogelijk in heel Nederland en Belgie. Contactinformatie is te vinden op www.deverkeersacademie.nl.

Bron: blikopnieuws.nl