IBKI geeft tips ter voorbereiding op de stagebeoordeling en praktijkbegeleiding

In een WRM-bericht geeft het IBKI een overzicht van tips om kandidaten nog beter te laten voorbereiden op de eindbeoordeling van de stage, het eindexamen. Een weergave van de tips vind je hieronder.

Voorbereiding
1. Bereidt u goed voor op de stagebeoordeling of praktijkbegeleiding. Het volgen van een cursus bij een gerenommeerd opleidingsinstituut is een goede aanpak. Voor de praktijkbegeleiding heeft OnlineStuderen.com een nauwe samenwerking met De VerkeersAcademie, www.deverkeersacademie.nl
2. Zorg bij de praktijkbegeleiding, bij voorkeur, ook voor een echte rijbewijsleerling. Dit is niet verplicht maar zo wordt uw dagelijkse praktijk het best nagebootst.
3. Vertel uw leerling vooraf wat uw stagebeoordeling of praktijkbegeleiding inhoudt.
4. Neem het beoordelingsprotocol “instructie geven en coachen” aandachtig door. U weet dan welke leselementen in de inleiding, de kern en de afsluiting van de les moeten zitten. Dit protocol is te downloaden via onze site www.ibki.nl of wordt u tijdens de opleiding verstrekt.
5. Zorg dat u weet aan welke ‘eisen’ u moet voldoen. Deze zijn terug te vinden in het scorevoorschrift bij het WRM-beoordelingsprotocol “Instructie geven en coachen”. Dit scorevoorschrift is te downloaden via onze site www.ibki.nl of wordt u tijdens de opleiding uitgereikt.
6. Maak een lesplan. U mag dit lesplan als geheugensteuntje gebruiken.
7. Zorg voor hulpmiddelen (tekeningen, foto’s, miniatuurautootje, handelingsanalyse). U mag tijdens uw les alle benodigde hulpmiddelen gebruiken.
8. Bestudeer de Rijprocedure goed, zodat uw uitleg en demonstratie hier goed op aansluiten.

Uitvoering
9. Zorg dat u en uw leerling vroeg genoeg aanwezig zijn, dit voorkomt stress bij u en uw leerling.
10. Zorg dat uw les een nieuw lesonderwerp voor uw leerling bevat, dat is terug te voeren naar de instructievorderingenkaart van uw leerling.
11. Verwerk de inhoud van de Rijprocedure en de handelingsanalyse tot één geheel, welke te gebruiken is als uitleg van uw lesonderwerp.
12. Verwerk mogelijke foutgedragingen in uw uitleg.
13. Betrek de leerling bij uw uitleg door gerichte vragen te stellen over eerder behandelde lesonderwerpen.
14. Geef een duidelijke demonstratie waarin alle belangrijke stappen en kritieke punten die u in uw uitleg hebt genoemd, terugkomen.
15. Demonstreer de oefening twee keer. Eén keer in stappen, de tweede keer vloeiend.
16. Laat uw leerling zoveel mogelijk, zelfstandig, diverse verkeersopgaven oplossen. ‘Kauw niet alles voor’ maar geef hints die de leerling tot denken aanzetten.
17. Geef in uw feed-back niet alleen aan dat uw leerling een fout heeft gemaakt maar noem ook de onderdelen die wel goed gingen. Geef regelmatig een complimentje.
18. Vertel uw leerling niet alleen dat iets niet goed ging maar ook waarom en hoe het dan wel zou moeten.
19. Verweef het hardop denken/hardop verwoorden in uw les.
20. Gebruik een goede instructievorderingenkaart op de juiste momenten in uw les. Bespreek de gemaakte vorderingen met uw leerling en vul deze in op de instructievorderingenkaart Een afsprakenkaartje is hiervoor vaak niet geschikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>